Fra kælke til murerværktøj

posted in: Materiale | 0

I 1926 startede Frederik Sass-Petersen som selvstændig smed i Tanderupkær tæt på Herning.

Fra at bestå af én enkelt ovn og én ambolt er hans landsbysmedje over årene vokset til en værktøjsproducent med forhandlere i hele Danmark og eksport til lande verden over.

Som alle andre smedjer tog Frederik de opgaver, han kunne. Lige fra at sko heste og reparere landbrugsredskaber til kælke, som fik et isbjørnelogo og navnet ESKIMO. Årene gik, men under landbrugskrisen omkring 1930 gik forretningen langsomt og smeden manglede opgaver.

“Du skulle producere murskeer,” lød rådet fra isenkræmmer Ullerichs fra Herning og det blev starten på ESKIMO’s produktion af murerværktøj. Først måtte han dog skaffe penge til maskiner og var heldig nok til at få et legat på 1200 kroner fra ingeniør Alexander Foss’ Industrifond. Pengene gik til en oliefyret hærdeovn og en brugt mekanisk smedehammer. Selv om slibningen af murskeerne gav udfordringer i starten, steg efterspørgslen. Men så kom krigen. Sass-Petersen ville under ingen omstændigheder arbejde for besættelsesmagten, så i nogle år vendte han tilbage til hestesko og reparationer.

I 1946 anskaffede virksomheden en ny stor smedehammer og det lykkedes Frederik at konstruere det rigtige slibepapir til slibning af murskeerne.

Efter 53 år som selvstændig valgte stifteren i 1969 at overdrage ESKIMO til sine sønner Gunnar og Knud Sass- Petersen, som videreførte virksomheden i faderens ånd.

I 1984 etablerede brødrene en afdeling, der dels fungerede som produktudviklingsafdeling for murerværktøj og dels som underleverandør af alt inden for snit- og stanseværktøjer. Det var Gunnars søn Uffe, der stod i spidsen for virksomhedens nye ben. Allerede to år senere overtog han sammen med Poul Erik Møller ESKIMO. De to nye
ejere flyttede samtidig virksomheden til Avnvej i Herning. I 1992 trådte Uffe Sass-Petersen ud af samarbejdet.

Poul Erik Møller gik på pension i 2004, og Arne Jensen købte ESKIMO. Det betød også, at produktudvikling blev endnu mere centralt. I de første år udvidede Arne Jensen med produkter i håndværktøj, fliseskærere og brolæggerværktøj.

I 2015 overtog Søren Madsen ESKIMO, som i dag beskæftiger otte medarbejdere og er den største leverandør af murerværktøj til det danske marked. Sørens vision er, at produkterne fortsat skal produceres i Danmark og at ESKIMO skal være i stand til, at levere alt til murerfaget.

ESKIMO’s produkter har gennem årene nået en position som det, de fleste murere allerhelst vil arbejde med. Sådan skal det helst blive ved med at være og vi arbejder konstant på at blive endnu bedre til at lave og sælge det, vi selv synes, er verdens bedste murerværktøj. Selvfølgelig med øjnene skarpt rettet mod håndværk, kvalitet og dem, det hele drejer sig om: Murerne.