Når efteråret rammer med regn og rusk, er det vigtigt at tagrenderne har fri passage, og at nedløbsrørene ikke er stoppet til af nedfaldne blade og grene. Det samme gælder for kloaken. 

Med en tagrenderenser kan du nemt og effektivt fjerne uønskede blade og grene. Og er du venstrehåndet, har vi selvfølgelig også en tagrenderenser, der tager højde for det. Dine tagrender og nedløbsrør fungerer dog kun efter hensigten, hvis der er hul igennem til kloakken. Her fjerner du nemt genstridigt skidt med vores kloakrensebånd. Brug efterfølgende en kloakrenser til at opsamle snavs og slam fra brøndens bund.

Derudover bør du også tjekke:

  • Om der er utætheder i ydervægge, fundament og tag
  • Om der er løse tagsten 
  • Om fuger omkring skorstenen holder tæt 
  • Om belægninger omkring boligen hælder væk fra muren